Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
2
7
6
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Chuyển đổi số 28/10/2022

Vận hành thử Hệ thống Trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC) của tỉnh


Ngày 27/10/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức vận hành thử Hệ thống Trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC) của tỉnh. Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Y tế; đại diện tư vấn Quản lý dự án, tư vấn Giám sát, các nhà thầu thi công; và đai diện các đơn vị liên quan.

Toàn cảnh buổi lễ

Hệ thống Trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC) của tỉnh là giải pháp trọng tâm nhằm đẩy nhanh phát triển chính quyền số, thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia theo yêu cầu Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ.

Hệ thống Trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC) của tỉnh là nơi cho phép tổng hợp tất cả các nguồn thông tin, dữ liệu của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực, cung cấp cái nhìn tổng thể theo thời gian thực đối với các tài sản, dịch vụ thông minh, qua đó giúp lãnh đạo các cấp của tỉnh có khả năng, giám sát, điều hành, hỗ trợ chỉ huy và quản lý chất lượng dịch vụ do tỉnh cung cấp một cách tổng thể, có khả năng phân tích dữ liệu lớn và hỗ trợ ra quyết định; mang đến hiệu quả, cơ hội phát triển các ngành, lĩnh vực và kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) tỉnh triển khai xây dựng trên cơ sở khung công nghệ ICT với kiến trúc theo định hướng mở làm nền tảng để phát triển các giải pháp cho đô thị thông minh, giúp đảm bảo tính kết nối chặt chẽ, khả năng mở rộng linh hoạt và sự tương thích cao, tận dụng được tối đa nguồn lực và tiết kiệm chi phí.

Các phân hệ chức năng chính của Trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC)

Trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC) của tỉnh bước đầu gồm 07 phân hệ chức năng chính như: Hệ thống giám sát lĩnh vực Kinh tế - Xã hội; Hệ thống giám sát lĩnh vực Hành Chính công; Hệ thống giám sát lĩnh vực phản ánh kiến nghị của người dân; Hệ thống giám sát lĩnh vực Môi trường; Hệ thống giám sát lĩnh vực Camera thông minh; Hệ thống Giám sát lĩnh vực Giáo dục; Hệ thống Giám sát lĩnh vực Y tế.

Nguồn: Song Thư - Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông

Link: https://daknong.gov.vn/chuyen-doi-so/-/view_content/134431523-van-hanh-thu-he-thong-trung-tam-giam-sat-dieu-hanh-thong-minh-ioc-cua-ti-1.html?_101_idStr=132544116%2C