Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
2
7
6
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Xây dựng chính quyền 12/12/2023

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định Quy định về tổ chức Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa UBND cấp xã với Nhân dân


Nhằm duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối thoại giữa Ủy ban nhân dân cấp xã với Nhân dân, giúp cho chính quyền cấp xã gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe ý kiến phản ánh nguyện vọng, những vấn đề phức tạp và những vấn đề nhân dân quan tâm ở địa phương, cơ sở; đồng thời, phổ biến, thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách mới của Nhà nước; chủ trương của cấp ủy, chính quyền và những vấn đề quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp Nhân dân. Ngày 07/12/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1675/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tổ chức Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân cấp xã với Nhân dân.

Việc ban hành Quyết định nhằm đảm bảo tính thống nhất về trình tự, nội dung, hình thức tổ chức Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa UBND cấp xã với Nhân dân; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc giải quyết các kiến nghị của Nhân dân, qua đó phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

(Kèm theo Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân cấp xã với Nhân dân)

 

Tin: Minh Mỵ, Phòng XDCQ&CTTN, Sở Nội vụ


Xem danh sách chi tiết