Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
2
7
6
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
cải cách hành chính văn thư lưu trưc 02/02/2021

TIẾP TỤC THỰC HIỆN MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID 19


 

Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; (Xem tại đây)

Công văn số 552/UBND-KGVX ngày 29/1/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. (Xem tại đây)

 


Xem danh sách chi tiết