Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tra cứu thủ tục hành chính 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Sắp xếp:
 
Tổng số: 65  
Tên thủ tụcLĩnh vựcTệp đính kèm
Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 19, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Lĩnh vực Tôn giáo
Xem word online
Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên chính Lĩnh vực Công chức
Thủ tục đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Lĩnh vực Tôn giáo
Xem word online
Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Văn thư - lưu trữ
Xem word online
Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Văn thư - lưu trữ
Xem word online
Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Văn thư - lưu trữ
Xem word online
Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Hội
Xem word online
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh về thành tích đối ngoại Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Xem word online
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh về thành tích đột xuất Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Xem word online
Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Xem word online
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Xem word online
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Xem word online
Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Xem word online
Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Xem word online
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Xem word online
1
2 3 4 5
Trang tiếp theo Trang cuối
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
6
7
0
7
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
4