Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
2
7
6
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Chuyển đổi số 28/12/2023

Thứ Năm, 28/12/2023 16:31:00 GMT+7 Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số định hướng các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 là “Phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động”.


Chiều 28/12, tại Hà nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số chủ trì Phiên họp tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

 

Anh-tin-bai

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh

Tại điểm cầu tỉnh Đăk Nông, đồng chí Lê Văn Chiến, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì; các đồng chí trong Ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự.

Trong năm 2023, chương trình chuyển đổi số quốc gia, chiến lược quốc gia phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đặt ra 62 mục tiêu, trong đó: 18 mục tiêu đã hoàn thành (đạt 29%), 27 mục tiêu có khả năng hoàn thành cao (chiếm 43,5%) và 17 mục tiêu cần phải nỗ lực tập trung mới có thể hoàn thành đúng hạn (chiếm 27,5%). Kế hoạch năm 2023 đặt ra 126 nhiệm vụ, 102 nhiệm vụ đã hoàn thành, đạt tỷ lệ 81%.

Các cơ quan nhà nước đã đưa vào vận hành, khai thác 7 cơ sở dữ liệu quốc gia; số cơ sở dữ liệu chuyên ngành tại các bộ, ngành, địa phương được thiết lập tăng trưởng 38,5% so với năm 2022, từ 1.280 CSDL lên 2.087 CSDL. Điển hình Bộ Công an triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đã kết nối, chia sẻ dữ liệu cho 15 bộ, ngành, 63 địa phương, 4 doanh nghiệp, phục vụ hơn 1,3 tỷ lượt yêu cầu tra cứu, 537 triệu lượt đồng bộ thông tin.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2021 – 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông điều phối các doanh nghiệp viễn thông phủ sóng di động tại 2.433/2.853 vùng lõm sóng.

Về nền tảng số, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chương trình phát triển, thúc đẩy sử dụng các nền tảng số quốc gia gồm 38 nền tảng (8 cho Chính phủ số; 12 cho kinh tế số; 11 cho xã hội số và 7 nền tảng đa mục tiêu).

Về bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ, toàn quốc đã phê duyệt cấp độ an toàn cho 2.074/ 3.192 hệ thống, đạt 65%.

Về chính phủ số, đến hết năm 2023, triển khai 81% thủ tục hành chính là dịch vụ công trực tuyến, trong đó 48,5% thủ tục hành chính được triển khai là dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Kinh tế số Việt Nam tiếp tục tăng trưởng nhanh với tốc độ vào khoảng 20%, nhanh gấp 3 lần tăng GDP.

Về Xã hội số, Bộ Công an đã cấp trên 84,7 triệu thẻ CCCD gắn chip, 70,2 triệu tài khoản định danh điện tử cho người dân.

Trong năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất với Ủy ban quốc gia chủ đề để định hướng các nhiệm vụ trọng tâm là “Phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động”. Với một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: 9 nhiệm vụ phổ cập hạ tầng số, 5 nhiệm vụ phổ cập các yếu tố nền tảng cho kinh tế số và 6 bài toán lớn về sáng tạo ứng dụng số đặt hàng các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tập trung giải quyết.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những thành tựu về chuyển đổi số trong năm 2023. Thủ tướng định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 là “Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột: công nghiệp, công nghệ thông tin; số hóa các ngành kinh tế; quản trị số; dữ liệu số tạo động lực cho phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững”.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban chuyển đổi số, ban chỉ đạo chuyển đổi số các cấp khẩn trương ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024; hoàn thiện thể chế chính sách; đẩy mạnh số hóa các ngành kinh tế, nhất là các ngành nông nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo, điện, năng lượng… Gắn chuyển đổi số với chuyển đổi xanh. Cùng đó, đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công thiết yếu; đẩy mạnh phát triển hạ tầng số để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia; tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng sử dụng nền tảng số cho doanh nghiệp, người dân; tiếp tục hợp tác quốc tế trong chuyển đổi số. Thủ tướng nhấn mạnh, các bộ, ngành, địa phương cần tích cực, chủ động, kịp thời, hiệu quả hơn nữa trong phối hợp với Bộ Công an để khai thác toàn diện, kịp thời, hiệu quả CSDL quốc gia về dân cư, phục vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí đầu vào, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, góp phần xây dựng CSLD "đúng, đủ, sạch, sống".

 

 

Anh-tin-bai

Nguồn: Chuyển đổi số Đắk Nông

Link: https://daknong.gov.vn/chuyendoiso/uy-ban-quoc-gia-ve-chuyen-doi-so-dinh-huong-cac-nhiem-vu-trong-tam-nam-2024-la-pho-cap-ha-tang-s-479323