Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
2
7
6
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
công chức viên chức xây dựng chính quyền 14/08/2023

Thông tư số 12/2023/TT-BNV: Bãi bỏ 10 thông tư về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, viên chức


undefined


Xem danh sách chi tiết