Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
2
7
6
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
CÔNG BỐ ĐẦU MỐI TIẾP NHẬN ỨNG CỨU SỰ CỐ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG SỞ NỘI VỤ (22.11.2023 09:49)
   
CÁC THÔNG TƯ CỦA BỘ NỘI VỤ 03/2020; 02/2021, 03/2021; 03-14/2022 (20.11.2023 15:05)
   
CÁC NGHỊ ĐỊNH 06/2023, 50/2022, 83/2022, 90/2020, 111/2022 (20.11.2023 15:04)
   
LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG VÀ LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ (20.11.2023 15:02)
   
CÔNG VĂN CỦA BỘ NỘI VỤ VỀ VIỆC PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH LĨNH VỰC NỘI VỤ (20.11.2023 15:00)
   
NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2023/NĐ-CP NGÀY 17/4/2023 VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN (22.08.2023 10:43)
   
THÔNG BÁO Danh sách hồ sơ thí sinh đủ điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ, từ hạng lưu trữ viên trung cấp lên hạng lưu trữ viên, năm 2023 (04.08.2023 10:17)
   
THÔNG BÁO Về việc báo giá phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, côngchức, viên chức (27.07.2023 15:36)
   
TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/2023/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2020/NĐ-CP NGÀY 13/8/2020 VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (25.07.2023 14:00)
   
NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2023/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT THANH TRA (25.07.2023 08:06)