Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
2
7
6
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
công chức viên chức xây dựng chính quyền 06/12/2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA, SÁT HẠCH ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC TỈNH ĐẮK NÔNG


undefined


Xem danh sách chi tiết