Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
2
7
6
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Tin trong ngành nội vụ 03/11/2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CỬ CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐỐI VỚI THÍ SINH DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2021


undefined


Xem danh sách chi tiết