Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
2
7
6
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Xây dựng chính quyền 01/04/2024

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN


Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 08/02/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023; Kế hoạch số 574/KH-SNV ngày 14/12/2023 của Sở Nội vụ về việc mở lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý Nhà nước về  thanh niên năm 2023.

Nhằm cụ thể hoá các chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với thanh niên và công tác thanh niên, trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, từ đó góp phần nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ công chức, viên chức trong công tác tham mưu, xây dựng, thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên, khả năng hoạch định, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên, đáp ứng yêu cầu hội nhập trong tình hình mới.

Ngày 28/3/2024, Sở Nội vụ đã phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý Nhà nước về thanh niên. Khóa tập huấn gồm 02 lớp, trong đó lớp tập huấn thứ nhất dành cho đối tượng là công chức cấp xã; lớp tập huấn thứ hai dành cho đối tượng là công chức, viên chức cấp huyện, cấp tỉnh.

 

Toàn cảnh lớp tập huấn

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Lê Trung Trường Vũ – Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh công tác quản lý Nhà nước về thanh niên đang bước vào một giai đoạn mới, yêu cầu triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể, sâu sát hơn thể hiện ngay trong các mục tiêu, chỉ tiêu tại Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. Chính vì đặc thù của công tác thanh niên bao hàm nhiều lĩnh vực đòi hỏi mỗi công chức, viên chức phụ trách phải tích cực chủ động hơn, nâng cao chất lượng công tác tham mưu nhằm thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam nói chung và công tác thanh niên tại đơn vị, địa phương nói riêng đạt kết quả.

 

Đồng chí Lê Trung Trường Vũ – Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phát biểu khai giảng lớp tập huấn

Tại buổi tập huấn, các học viên đã thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế, bất cập trong hoạt động thực tiễn của mình và cùng với giảng viên làm sáng tỏ những vấn đề cùng quan tâm, qua đó tích lỹ nhiều kinh nghiệm và học tập được nhiều kiến thức bổ ích, góp phần triển khai đồng bộ và có hiệu quả cao các mục tiêu mà Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển thanh niên tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025 đã đề ra./.

 

Tin, ảnh: Đặng Thị Ngọc Lan, Phòng XDCQ&CTTN, Sở Nội vụ