Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 !
Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (30/08)
Sáng ngày 5/5, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Hội nghị diễn ra trong vòng 06 ngày với trọng tâm là kinh tế, để chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương lần này, từ tháng 10/2016, Ban Bí thư đã thành lập các Ban Chỉ đạo việc nghiên cứu, tổng kết, xây dựng các đề án, báo cáo về các nội dung nêu trên để báo cáo Bộ Chính trị trình Trung ương xem x...
Tài liệu họp trực tuyến ngày 14/3/2017 (13/03)
Tải tài liệu tại đây.
Chương trình Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Ngành Nội vụ (26/12)
Tảii Chương trình Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Ngành Nội vụ tại đây.
Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của ngành Nội vụ (23/12)
Tải Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của ngành Nội vụ tại đây.  
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
7
1
0
0
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3