Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
2
7
6
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Thông báo 05/12/2023

Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIIXem chi tiết Tại đây