Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
2
7
6
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Văn thư lưu trữ 19/09/2023

Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh phần mềm Hệ thống quản lý hồ sơ, dữ liệu điện tử


Ngày 19/9/2023, Giám đốc Sở Nội vụ đã ký Quyết định số: 266/QĐ-SNV ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh phần mềm Hệ thống quản lý hồ sơ, dữ liệu điện tử.

Theo đó, Quy chế này quy định các chính sách quản lý và các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn thông tin cho phần mềm Hệ thống quản lý hồ sơ, dữ liệu điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông (gọi tắt là phần mềm).

Quy chế áp dụng cho các đối tượng: Trung tâm Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông; cơ quan, tổ chức, cá nhân có kết nối, sử dụng phần mềm; cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành, duy trì, phát triển và bảo đảm an toàn thông tin mạng phục vụ hoạt động của phần mềm.

Nguyên tắc chung bảo đảm an toàn thông tin

Việc bảo đảm an toàn thông tin phần mềm là yêu cầu bắt buộc, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục trong quá trình: thu thập, tạo lập, xử lý, truyền tải, lưu trữ và sử dụng thông tin, dữ liệu; thiết kế, thiết lập và vận hành, nâng cấp, hủy bỏ hệ thống thông tin; thực hiện một cách tổng thể, đồng bộ, tập trung trong việc đầu tư các giải pháp bảo vệ, có sự dùng chung, chia sẻ tài nguyên để tối ưu hiệu năng, tránh đầu tư thừa, trùng lặp.

Bên cạnh đó, Quy chế cũng quy định rõ các hành vi bị nghiệm cấm: các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 7 Luật An toàn thông tin mạng và Điều 8 Luật An ninh mạng.

Trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin phần mềm

Trách nhiệm của Sở Nội vụ: Thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 22 Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Trách nhiệm của Trung tâm Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ: Trung tâm Lưu trữ là bộ phận chuyên trách về an toàn thông tin, có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin; tuân thủ các quy định về trách nhiệm của bộ phận chuyên trách về an toàn thông tin được giao tại Quy chế này.

Trách nhiệm của người dùng: thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, vận hành hệ thống tại đơn vị theo đúng các quy định hiện hành. Chấp hành đúng các quy định về an toàn thông tin tại Điều 14 Quy chế này.

(Đính kèm File Quyết định số 266/QĐ-SNV ngày 19/9/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông)

                                                                             Tin bài: Huyền Trang, TTLT


Xem danh sách chi tiết