LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 04/12 đến 08/12/2023)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ /THAM DỰ

LÁI XE

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

Thứ 2

(Ngày 04/12/2023)

07h30

Lễ chào cờ tháng 12

Toàn thể CCVC&NLĐ

Sở Nội vụ

 

Sở Nội vụ

 

Từ 04-05/12

08h00

Cả ngày

Dự HN trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt NQ HN TW8 điểm cầu tỉnh

Giám đốc Sở

48A-3879

Phòng họp

VP Tỉnh ủy

 

Các Đ/c PGĐ Sở,

BCH ĐUS

48A-0009

TT Hội nghị

 

Thứ 3

(Ngày 05/12/2023)

08h30

Dự họp thống nhất một số nội dung về kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân

Giám đốc Sở

48A-3879

BTC Tỉnh ủy

 

13h30

Dự HN CT UBND tỉnh đối thoại với nông dân năm 2023

Đ/c Bùi Hiếu-PGĐ Sở

48A-0009

TT Hội nghị

 

Từ 05 – 07/12

 

Kiểm tra quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ

Đoàn kiểm tra 348

 

Tuy Đức

 

Thứ 4

(Ngày 06/12/2023)

08h00

Họp thống nhất một số nội dung về tặng kỷ niệm chương nhân dịp 20 năm tái lập tỉnh

Giám đốc Sở,

Ban TĐKT,

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

Phòng họp

Sở Nội vụ

 

08h00

Cả ngày

Tập huấn giải pháp đổi mới trong thực hiện TTHC, cung cấp DVC

Đ/c Đông, Lợi

(VP Sở)

 

TT Hội nghị

 

Thứ 5

(Ngày 07/12/2023)

08h00

Họp giao ban

Ban Lãnh đạo Sở,

Trưởng, phó các phòng, đơn vị

 

Phòng họp

Sở Nội vụ

Xin ý kiến

Thứ 6

(Ngày 08/12/2023)

 

LÃNH ĐẠO SỞ LÀM VIỆC TẠI CƠ QUAN

 

Ghi chú:

  • Lịch Công tác của lãnh đạo Sở Nội vụ có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế, Văn phòng Sở Nội vụ sẽ thông báo, ban hành Giấy mời cụ thể sau.
  • Các phòng, đơn vị thuộc Sở, căn cứ Lịch công tác để chuẩn bị các nội dung được phân công.