Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
2
7
6
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Tin trong ngành nội vụ 06/10/2023

KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐỐI VỚI ĐẠO TIN LÀNH


Thực hiện Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 07/4/2021 của UBND tỉnh về công tác đối với đạo Tin Lành trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt là Đoàn kiểm tra 1325).

Đoàn kiểm tra 1325 đã tiến hành kiểm tra làm việc tại các huyện: Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk R’lấp. Tại mỗi huyện Đoàn kiểm tra đã trực tiếp làm việc tại một số xã, thị trấn như: Etling, Đắk Sắk, Đắk Rung, Nhân Cơ và một số điểm, nhóm Tin lành trên địa bàn.

 

Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Đắk R’lấp

 

Trên cơ sở báo cáo của địa phương về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 07/4/2021, Đoàn kiểm tra đã kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện công tác đối với đạo Tin lành. Qua đó kiến nghị, đề xuất các biện pháp để chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế để thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới./.

 

Tin, ảnh: Đinh Thanh Ninh – Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ