Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
2
7
6
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
cải cách hành chính văn thư lưu trưc 29/09/2023

KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI UBND HUYỆN ĐẮK SONG NĂM 2023


Thực hiện Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023; Kế hoạch số 73/KH-ĐKT ngày 29/3/2023 của Đoàn kiểm tra về kiểm tra liên ngành công tác CCHC năm 2023.

Từ ngày 25/9 đến ngày 28/9/2023, Đoàn kiểm tra liên ngành công tác CCHC tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại UBND huyện Đắk Song (Cụ thể gồm các phòng, ban, đơn vị trc thuc UBND huyn; Chi nhánh Văn phòng Đăng đất đai huyện; UBND các xã, th trn: Thun Hà, Nam Bình, Đức An).

Nội dung kiểm tra: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC; Cải cách thể chế; Cải cách TTHC; Cải cách tổ chức bộ máy, Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính quyền số, Chính quyền điện tử.

 

Ảnh: Đoàn kiểm tra công bố Quyết định kiểm tra

Sau 04 ngày làm việc tích cực, vào lúc 14h ngày 28/9/2023 Đoàn kiểm tra đã báo cáo kết quả kiểm tra sơ bộ, đồng thời đơn vị được kiểm tra đã trao đổi lại những khó khăn, vướng mắc liên quan và đưa ra các kiến nghị, đề xuất. Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp, xây dựng báo cáo, đưa ra các đề xuất, kiến nghị một số nội dung để công tác CCHC của địa phương trong thời gian tới thực hiện hiệu quả hơn, nâng cao chất lượng trong chỉ đạo, điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

 

Ảnh: Đoàn kiểm tra thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra

 

Tin, ảnh: Thái Thị Hoài, Phòng CCHC và VTLT, Sở Nội vụ