Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
2
7
6
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
cải cách hành chính văn thư lưu trưc 04/10/2023

KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI UBND HUYỆN CƯ JUT NĂM 2023


Thực hiện Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023; Kế hoạch số 73/KH-ĐKT ngày 29/3/2023 của Đoàn kiểm tra về kiểm tra liên ngành công tác CCHC năm 2023.

Ngày 04/10/2023 Đoàn kiểm tra liên ngành công tác CCHC tỉnh công bố Quyết định kiểm tra tại UBND huyện Cư Jút. Theo Kế hoạch, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra từ ngày 04/10 đến ngày 06/10/2023 tại các phòng, ban, đơn vị trc thuc UBND huyn; Chi nhánh Văn phòng Đăng đất đai huyện; UBND các : Tâm Thắng, Cư K'nia.

 Nội dung kiểm tra: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC; Cải cách thể chế; Cải cách TTHC; Cải cách tổ chức bộ máy, Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính quyền số, Chính quyền điện tử.

 

Ảnh: Đoàn kiểm tra công bố Quyết định kiểm tra

 

Tin, ảnh: Thái Thị Hoài, Phòng CCHC và VTLT, Sở Nội vụ