Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
2
7
6
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
cải cách hành chính văn thư lưu trưc 07/05/2024

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM 2024


Ngày 04/5/2024, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông ký ban hành Quyết định số 537/QĐ-BCĐCCHC Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Đắk Nông. Kế hoạch đã đề ra các mục tiêu và yêu cầu để thực 38 nhiệm vụ như: Nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành công tác CCHC của các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC, tạo bước đột phá trong CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số năm 2024, nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, nâng cao tỷ lệ giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục cải thiện, nâng cao các Chỉ số PAR INDEX, PCI, DTI, SIPAS và PAPI trong năm 2024; Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả theo Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ; Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCHC tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch CCHC tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch CCHC tỉnh Đắk Nông năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo xác định rõ trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch cụ thể, đảm bảo thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ đề ra; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai các nhiệm vụ.

Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo thường xuyên theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị có liên quan theo dõi, đánh giá, kiểm tra, báo cáo các vấn đề phát sinh để Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

 

 

Tin bài: Lê Hoa (Phòng CCHCVTLT)

(Chi tiết tại File đính kèm)


Xem danh sách chi tiết