Skip Ribbon Commands
Skip to main content
VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 35  
Trích yếu
Tệp đính kèm
Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức và tôn giáo thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ
tải pdf về
Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử
tải pdf về
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
tải pdf về
Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên năm 2017
tải pdf về
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
tải pdf về
Quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
tải pdf về
Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành, thuộc thểm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Quyết định phê duyệt Danh mục các thủ tục hành chính yêu cầu các tổ chức, cá nhân không được ủy quyền và phải có mặt trực tiếp để giải quyết trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Tặng thường "Cờ thi đua UBND tỉnh" năm 2016
tải pdf về
Triển khai Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông
Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền và và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
tải pdf về
Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017
tải pdf về
Kế hoạch rà soát, đánh giá đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2017
Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017
tải pdf về
Ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016
tải pdf về
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
tải pdf về
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
7
1
0
1
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
6