Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ, gồm: tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã phường, thị trấn; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; quản lý nhà nước về công tác thanh niên; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.
Sở Nội vụ tỉnh Đăk Nông được thành lập tại Quyết định số: 02/QĐ-UBND ngày 01/01/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông. Những ngày đầu thành lập tỉnh, trong điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác, biên chế của Sở chỉ có 11 đồng chí, Chi bộ cơ sở Sở Nội vụ có 09 đảng viên. Tuy nhiên, với quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thành tốt và kịp thời công tác tổ chức bộ máy, nhân sự cho các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh; tham mưu tuyển dụng, phân bổ biên chế, đảm bảo cho các sở, ban, ngành, các địa phương tham mưu triển khai tốt công tác chuyên môn.
Cùng với thành tích của tập thể, nhiều cán bộ lãnh đạo, cán bộ, công chức của Sở Nội vụ được ghi nhận thành tích và tặng thưởng nhiều Bằng khen, danh hiệu cao quý như: Chiến sỹ thi đua toàn Quốc, Huân chương Lao động Hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh..vv...
Tiếp nối những thành quả đã đạt được, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", nỗ lực, phấn đấu triển khai và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
6
9
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
4