Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

   Xem nội dung Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông tại đây.
 
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
7
1
0
1
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3