Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
2
7
6
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Chuyển đổi số 27/12/2023

Bộ Quốc phòng tổng kết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023


Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiên phong, quyết liệt trong thực hiện công tác chuyển đổi số, tiếp tục triển khai, hoàn thiện việc xây dựng kiến trúc điện tử 2.0 theo từng loại hình cơ quan, đơn vị, mã định danh quân nhân và quy định về mã định danh trang bị vật tư, kỹ thuật.

Sáng 26/12, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Thường trực, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại các đơn vị trong toàn quân.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu tại hội nghị

Năm 2023, nhiều nội dung, nhiệm vụ về cải cách hành chính, chuyển đổi số được triển khai thực hiện với quyết tâm cao, có sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong toàn quân; Bộ Quốc phòng xếp thứ 2 trong tổng số 21 bộ, ngành Trung ương về chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, danh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Đặc biệt, công tác xây dựng, phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, chuyển đổi số có nhiều điểm nhấn nổi bật. nhận thức về cải cách hành chính, chuyển đổi số của cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị trong toàn quân được nâng lên; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị các cấp có chuyển biến tích cực. nhiều cơ quan, đơn vị có cách làm hay, sáng tạo trong công tác thông tin, tuyên truyền và thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo sự lan tỏa tích cực, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành thực hiện nhiệm vụ của các cấp.

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2024, chủ đề chuyển đổi số được Bộ Quốc phòng xác định là “Mở rộng hạ tầng số đồng bộ, rộng khắp, sáng tạo, ứng dụng số, tiếp tục phát triển dữ liệu số để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ huy, quản lý, điều hành”.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiên phong, quyết liệt trong thực hiện công tác chuyển đổi số, tiếp tục triển khai, hoàn thiện việc xây dựng kiến trúc điện tử 2.0 theo từng loại hình cơ quan, đơn vị, mã định danh quân nhân và quy định về mã định danh trang bị vật tư, kỹ thuật; ban hành các trung tâm dữ liệu cấp Bộ Quốc phòng; triển hai hệ thống quản lý văn bản phiên bản di động, tạo bước đột phá về chuyển đổi số trong năm 2024. Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong năm 2024 cần tập trung rà soát, tổng hợp nhu cầu, phân loại thành phần cần tập huấn, bồi dưỡng; chú trọng nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo các chuyên ngành liên quan đến chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay. Cùng với đó, tích cực nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền giao chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo, chỉ tiêu mở mới các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về chuyển đổi số tại một số học viện, nhà trường trong Quân đội; đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền cử cán bộ tham gia đào tạo chuyên gia về chuyển đổi số trong nước và nước ngoài./.

Nguồn: dangcongsan.vn