Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
2
7
6
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
công chức viên chức xây dựng chính quyền 16/11/2021

BIỂU MẪU THỐNG KÊ KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2021 THEO HÌNH THỨC XÃ HỘI HÓA


BẪM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI BIỂU MẪU: BIỂU MẪU THỐNG KÊ