Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 22/10 đến 28/10/2018)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

THAM DỰ

LÁI XE

ĐỊA ĐIỂM

Thứ 2

(22/10/2018)

07:30

Kiểm tra công nhận trư ờng mẫu giáo đạt chuẩn quốc gia

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Xuân Tuấn

 

Trường Mẫu giáo Hòa Bình, huyện Đắk Mil

08:00

Họp giao ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Đ/c Đoàn Văn Quỳnh

 

Phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy

14:00

Về việc cắt giảm biên chế và sử dụng nguồn thu khám chữa bệnh để chi trả lương đối với các đơn vị sự nghiệp Ngành y tế

Đ/c Đoàn Văn Quỳnh

Như thành phần mời

 

Sở Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

05 ngày

Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp

Bộ Nội vụ

Đ/c Lê Quy

48A.3879

Khách sạn Indochine, tỉnh Kon Tum

Thứ 3

08:00

Giải quyết chế độ về tiền lương cho ông Lê Đình Hà

Sở Tài chính

Lãnh đạo phòng CCVC

 

Sở Tài chính

Từ thứ 3 đến thứ 7

05 ngày

Diễn tập cho đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Đ/c Lê Tuấn Phúc

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Thứ 4

(24/10/2018)

07:30

Kiểm tra công nhận trường mẫu giáo đạt chuẩn quốc gia

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Xuân Tuấn

 

Trường Mẫu giáo Đắk Drông, huyện Cư Jút

08:00

Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 10

Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh

Đ/c Đoàn Văn Quỳnh

 

Phòng họp trực tuyến, VP UBND tỉnh

14:00

Dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW

Tỉnh ủy Đắk Nông

Đ/c Đoàn Văn Quỳnh

48A.0225

Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Cả ngày

Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh

Đ/c Đường Duy Chinh

 

Địa bàn huyện Đắk Glong

Thứ 5

(25/10/2018)

07:30

Kiểm tra công nhận trư ờng mẫu giáo đạt chuẩn quốc gia

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Xuân Tuấn

 

Trường Mẫu giáo Trúc Sơn, huyện Cư Jút

08:00

Họp thành viên UBND tỉnh

Đ/c Nguyễn Bốn – CT UBND tỉnh

Đ/c Đoàn Văn Quỳnh

 

Phòng họp UBND tỉnh

14:00

Xem xét những bất cập, vướng trong việc giao cư quan, đơn vị thực hiện các chỉ tiêu, các chỉ số thành phần PCI

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Đoàn Văn Quỳnh;

Phòng CCHC

48A.00009

Phòng họp số 2, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cả ngày

Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh

Đ/c Đường Duy Chinh

 

Địa bàn huyện Đắk Mil

Từ thứ 5 đến thứ 6

02 ngày

Kiểm tra công tác đối với đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh

Đ/c Đoàn Văn Tân – PGĐ Sở

Thành phần như trong giấy mời

48A.0225

UBND huyện Đắk Mil