Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 13/8 đến 17/8/2018)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

THAM DỰ

LÁI XE

ĐỊA ĐIỂM

Thứ 2

(13/8/2018)

08:00

Họp giao ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Đ/c Đoàn Văn Quỳnh

 

Phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy

13:30

Họp để nghe các đơn vị báo cáo công tác chuẩn bị cho việc công bố chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng

Đ/c Trương Thanh Tùng – PCT UBND tỉnh

Đ/c Đoàn Văn Tân

48A.0225

Phòng họp số 5, VP UBND tỉnh

14:00

Lễ công bố Quyết định thành lập Trường Cao đẳng cộng đồng

Đ/c Huỳnh Ngọc Anh – GĐ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hường

48A.3879

Hội trường Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Thứ 3

(14/8/2018)

08:00

Họp thẩm định Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của các Sở, Ban, ngành

Đ/c Đoàn Văn Tân – PGĐ Sở

Thành phần như trong giấy mời

 

Phòng họp Sở Nội vụ

08:00

Họp Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp

Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp

Đ/c Lê Xuân Tuấn

 

Phòng họp tầng 2, Sở Kế hoạch và Đầu tư

14:00

Xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2018

Ban kiểm tra sát hạch

Phòng XDCQ;

Thanh tra Sở

 

HĐND và UBND thị xã Gia Nghĩa

Cả ngày

Kiểm tra hoạt động của Ban Lâm nghiệp xã, Kiểm lâm địa bàn trên địa bàn tỉnh

Đ/c Trương Thanh Tùng – PCT UBND tỉnh

Đ/c Lê Quy

 

Ban Lâm nghiệp các xã: Đắk Ngo, Quảng Sơn – Tuy Đức

Cả ngày

Kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới 2018 - 2019

Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh – PCT UBND tỉnh

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hường

 

Huyện Đắk Glong

Từ thứ 3 đến thứ 4

02 ngày

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Hội đồng PHPBGDPL tỉnh

Đ/c Lê Đức Hùng

 

UBND thị xã Gia Nghĩa

Thứ 4

(15/8/2018)

07:30

Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (370/KH-UBND)

Lãnh đạo UBND tỉnh

Đ/c Đoàn Văn Quỳnh

48A.3879

Hội trường S3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

08:00

Cho ý kiến tinh gọn bộ máy biên chế và tự chủ tài chính

BQL khu công nghiệp tỉnh

Đ/c Đoàn Văn Tân

48A.0225

Văn phòng BQL khu công nghiệp tỉnh

Buổi chiều

Kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới 2018 - 2019

Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh – PCT UBND tỉnh

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hường

 

Huyện Đắk R’lấp

Cả ngày

Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới

Văn phòng điều phối nông thôn mới

Phòng XDCQ

 

Huyện Cư Jút

Thứ 5

(16/8/2018)

14:00

Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành pháp lệnh Bộ đội biên phòng

Đ/c Cao Huy – PCT UBND tỉnh

Đ/c Đoàn Văn Tân

48A.0225

Phòng họp S3, Bộ đội biên phòng tỉnh

Cả ngày

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Hội đồng PHPBGDPL tỉnh

Đ/c Lê Đức Hùng

 

Sở Giao thông vận tải

Cả ngày

Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới

Văn phòng điều phối nông thôn mới

Phòng XDCQ

 

Huyện Đắk R’lấp

Thứ 6

(17/8/2018)

09:00

Họp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với dự án Chính phủ điện tử

Đ/c Cao Huy – PCT UBND tỉnh

Đ/c Đoàn Văn Quỳnh

 

Phòng họp số 9, VP UBND tỉnh

Buổi sáng

Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới

Văn phòng điều phối nông thôn mới

Phòng XDCQ

 

Xã Nâm N’Jang

14:00

Dự buổi gặp mặt lực lượng Công an xã nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân

Giám đốc Công an tỉnh

Đ/c Lê Quy;

Đ/c Khổng Xuân Dũng

48A.3879

Hội trường Công an tỉnh