Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 21/01 đến 27/01/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

THAM DỰ

LÁI XE

ĐỊA ĐIỂM

Thứ 2

(21/01/2019)

07:30

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Đ/c Đoàn Văn Tân

48A.0225

Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

08:00

Họp giao ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Đ/c Đoàn Văn Quỳnh

 

Phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy

13:30

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Đ/c Cao Huy – PCT UBND tỉnh

Đ/c Đoàn Văn Quỳnh

 

Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh

Thứ 5

(24/01/2019)

14:00

Thăm và chúc tết Sở Nội vụ

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

Thành phần như trong giấy mời

 

Phòng họp Sở Nội vụ