Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên và Chuyên viên chính khóa 2 năm 2017
Góp ý dự thảo Kế hoạch tăng cường công tác chính trị tư tưởng
Thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng theo vị trí việc làm
Thông báo Chương trình triển khai kiểm tra công tác TĐKT năm 2017
Quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Thông báo tuyển sinh thạc sĩ năm 2017, đào tạo tại trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Phương Nam
Quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Tuyên dương điển hình tiên tiến
Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
Tuyến sinh đào tạo trình độ đại học chính trị (văn bằng 2) năm 2017
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012-2020
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2016 và từ đầu năm 2017 đến nay
Điều chỉnh, bổ sung tổ chức khối thi đua
Thông báo tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2017
Quyết định bổ sung nhân sự Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ
Quyết định tặng thưởng "Cờ thi đua UBND tỉnh" năm 2016
Quyết định khen thưởng thành tích năm 2016
Lấy ý kiến đề nghị Trung ương khen thưởng cho các tập thể và cá nhân năm 2016
Hướng dẫn một số nội dung về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017
Góp ý dự thảo Quy định về tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng phong trào thi đua "Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020
Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo Quyết định số 124/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân đối với Danh hiệu "Cơ thi đua của Chính phủ" năm 2016
Kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ
Góp ý Kế hoạch thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg của Thủ tướng
Góp ý dự thảo Chương trình hành động
Đăng ký tham gia chương trình đào tạo, bồi dưỡng
Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo. quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2014 của Bộ Chính trị (khóa IX), Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI), Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012
Thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sư nghiệp công lập năm 2016 - 2017
Tờ trình ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về chế dộ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975
 
 
  • Du lịch ĐắkNông
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
7
6
4
7
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
1